יהדות

חג האביב, חג הקציר, אבל השיא – בחג האסיף

השמחה בחג-הסוכות היא ביתר שאת משמחת הרגלים האחרים, פסח ושבועות. דווקא בחג-הסוכות התורה מצווה שלוש פעמים על השמחה, בעוד בחג-השבועות מופיע ציווי אחד בלבד, ואילו

יהדות

למה סוכה? בגלל העננים

שבעה ימים בשנה אנו יוצאים מן הבתים המרווחים, מקימים סוכות וחיים בחוץ: אוכלים בסוכה, יושבים בה, ועושים בה את כל הדברים שמקובל לעשותם בבית. כפי

יהדות

כמה מצוות יש בסוכות?

אמר ר' אבין: "משל לשניים שנכנסו אצל הדיין, ואין אנו יודעין מי ניצח, אלא מי שנושא שרביט בידו (בצאתו מלפני הדיין) – אנו יודעים שהוא

יהדות

למה אותה תפילה עשר פעמים?

נוסח ה'ווידוי' מכיל עשרות סעיפי אישום. במהלך יום-הכיפורים אומרים אותו עשר פעמים. כל פעם חוזרים על כל הסעיפים. בשביל מה? לא מספיק פעם אחת? אז

יהדות

איך יום הכיפורים מכפר?

למה צמים? יום-הכיפורים הוא היחיד בשנה שהציווי להתענות בו נאמר במפורש בתורה. הצום לא בא רק כדי לכפר על עוונות. יש לו משמעות נוספת: ביום-הכיפורים,

יהדות

כל אדם יכול לשנות את העולם

ראש השנה נקבע על ידי הבורא – לא ביום שבו נברא העולם בכלל, אלא ביום שבו נברא האדם – אדם הראשון. בבריאת האדם לא רק

יהדות

פרשת האזינו

בשירת האזינו מתואר הקשר בין עם-ישראל לקב"ה: "כי חלק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו".הדימוי של הקשר הזה לחבל ("חבל נחלתו") נושא בתוכו משמעויות עמוקות. רבנו

יהדות

פרשת נצבים וילך

בתחילת פרשת השבוע "ניצבים וילך" כורת הקב"ה ברית עם ישראל: "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם", ובהמשך הפסוק מפרטת התורה את כל חלקי העם

יהדות

פרשת כי תבא

מצוות הבאת הביכורים, שבה נפתחת פרשת השבוע "כי תבוא", מטילה על היהודי חובה להביא את ביכורי הפירות והמובחרים שבהם לבית-המקדש. הבאת הביכורים היא הבעת תודה

יהדות

פרשת כי תצא

בפרשת השבוע "כי תצא" מצווה התורה להניח לפועל שעובד בשדה או בכרם לאכול מהתבואה בזמן העבודה. התורה מביאה על כך שתי דוגמאות: אחת בכרם –