יהדות

פרשת בא – אור לישראל גם בגלות

המכה התשיעית שניחתה על מצרים הייתה מכת חושך. כך התורה מתארת את המכה: "ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים. לא ראו איש את

יהדות

פרשת וארא – להפוך את המים לדם

אחת הסיבות למרכזיותה של יציאת מצרים ביהדות היא, שבמימד הרוחני-נפשי של האדם, יציאת מצרים היא תהליך יום-יומי. 'מִצְרים' היא מלשון 'מֶצרים', הם המגבלות והמעצורים שקיימים בכל

יהדות

פרשת שמות – עבודת ה"לבנים" של היהודי

עבודת הפרך של בני-ישראל במצרים התחילה בעשיית לבנים. וכך נאמר בתורה: "וימררו את חייהם בעבודה קשה – בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה". המדרש מרחיב בתיאור

יהדות

פרשת ויחי – הכח לנצח את הגלות

כשהעלו בני יעקב את ארונו של אביהם לארץ-ישראל, כדי לקברו בחברון, מספרת התורה: "וישאו אותו בניו". אולם בפועל, רק עשרה מתוך שנים-עשר בניו נשאוהו, שכן

יהדות

פרשת ויגש

לאחר שיוסף הצדיק מתגלה אל אחיו, הוא מסביר להם, כי ירידתו למצרים הייתה בסופו של דבר יד ה', שמטרתה לעשותו למושל בכל ארץ מצרים. מיד

יהדות

פרשת מקץ

פרשתנו נפתחת בסיפור חלומותיו של פרעה מלך מצרים, על שבע הפרות הבריאות ושבע השיבולים המלאות, שבלעו את שבע הפרות הכחושות ושבע השיבולים השדופות. יוסף, שהוצא

יהדות

פרשת וישלח בבית – זה אחרת לגמרי

בתחילת פרשתנו מספרת התורה על יעקב אבינו המשגר מלאכים אל עשיו אחיו, כדי לפייסו. דברי הפיוס מתחילים במילים: "עם לבן גרתי". את המילה "גרתי" מפרש

יהדות

פרשת תולדות – סודה של הבאר

בפרשתנו אנו קוראים על שלוש הבארות שחפר יצחק אבינו. התורה מספרת על כך באריכות רבה, וגם מפרטת את שמותיהן של הבארות: 'עשק', 'שטנה' ו'רחובות'. הרמב"ן אומר,

יהדות

פרשת וירא – לפעמים הלחץ מועיל

אחת מפעולותיו העיקריות של אברהם אבינו הייתה הפצת האמונה בא-ל אחד שברא, יצר ומנהיג את העולם: "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' א-ל

יהדות

פרשת לך לך – להתרומם מעל המגבלות

הציווי הראשון, שנאמר ליהודי הראשון, הוא: "ויאמר ה' אל אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". בציווי זה יש דבר הדורש הסבר:

יהדות

חג האביב, חג הקציר, אבל השיא – בחג האסיף

השמחה בחג-הסוכות היא ביתר שאת משמחת הרגלים האחרים, פסח ושבועות. דווקא בחג-הסוכות התורה מצווה שלוש פעמים על השמחה, בעוד בחג-השבועות מופיע ציווי אחד בלבד, ואילו

יהדות

למה סוכה? בגלל העננים

שבעה ימים בשנה אנו יוצאים מן הבתים המרווחים, מקימים סוכות וחיים בחוץ: אוכלים בסוכה, יושבים בה, ועושים בה את כל הדברים שמקובל לעשותם בבית. כפי

יהדות

כמה מצוות יש בסוכות?

אמר ר' אבין: "משל לשניים שנכנסו אצל הדיין, ואין אנו יודעין מי ניצח, אלא מי שנושא שרביט בידו (בצאתו מלפני הדיין) – אנו יודעים שהוא

יהדות

למה אותה תפילה עשר פעמים?

נוסח ה'ווידוי' מכיל עשרות סעיפי אישום. במהלך יום-הכיפורים אומרים אותו עשר פעמים. כל פעם חוזרים על כל הסעיפים. בשביל מה? לא מספיק פעם אחת? אז

יהדות

איך יום הכיפורים מכפר?

למה צמים? יום-הכיפורים הוא היחיד בשנה שהציווי להתענות בו נאמר במפורש בתורה. הצום לא בא רק כדי לכפר על עוונות. יש לו משמעות נוספת: ביום-הכיפורים,

יהדות

כל אדם יכול לשנות את העולם

ראש השנה נקבע על ידי הבורא – לא ביום שבו נברא העולם בכלל, אלא ביום שבו נברא האדם – אדם הראשון. בבריאת האדם לא רק

גודל גופן
ניגודיות