יהדות

פרשת המן – סגולה לפרנסה!

נוסח פרשת המן יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְהוָה אֱלהֵינוּ וֵאלהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתַּזְמִין פַּרְנָסָה לְכָל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל וּפַרְנָסָתִי וּפַרְנָסַת אַנְשֵׁי בֵיתִי בִּכְלָלָם. בְּנַחַת וְלא בְּצַעַר בְּכָבוֹד וְלא

יהדות

פרשת שמות – גילגוליו של חמור

כאשר יצא משה רבנו, בשליחות ה', ממדיין למצרים, נאמר: "ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור". מפרש רש"י, בשם חז"ל: "הוא החמור שחבש אברהם

יהדות

פרשת ויחי – סימנים של מלך

כשיעקב מברך את בניו לפני מותו, הוא מוכיח את ראובן בכורו על חטאו ונוטל ממנו את הכהונה ואת המלכות. את המלוכה הוא מעביר ליהודה, ומסביר

יהדות

פרשת ויגש – הסכר מגביר את הזרימה

ארבע גלויות גלה עם-ישראל: הראשונה היא "גלות מצרים". השנייה – "גלות בבל". השלישית – "גלות אשור". והגלות הרביעית היא זו שכולנו עדיין שרויים בה –

יהדות

פרשת מקץ – עשרים ושתיים שנות סוד

בפרשתנו בא הקץ לימי שביו ומאסרו של יוסף במצרים, ומתחילה תקופת מלכותו. לאחר שפתר יוסף את חלומותיו של פרעה, העלהו פרעה לגדולה ומינהו משנה למלך.

יהדות

פרשת וישב – תיקונו של עשיו

לאחר שבסוף הפרשה הקודמת מונה התורה בקיצור את 'אלופי עשיו' שחיו במשך הדורות עד ימיו של שאול המלך, היא פונה לספר בפרוטרוט את קורותיו של

יהדות

פרשת וירא – להוסיף לחפור

שני האבות, אברהם ויצחק, פעלו בדרך שונה זה מזה. מבחינות מסויימות דרכיהם אף היו מנוגדות זו לזו. שניהם היו מסורים לקב"ה בלב ונפש והפיצו את

יהדות

פרשת לך לך – האוצרות חבויים בקרקע

בפרשתנו מספרת התורה על הבטחת ארץ-ישראל לזרעו של אברהם אבינו: "לזרעך אתן את הארץ הזאת". בתחילה נאמר "אתן", בלשון עתיד, ולאחר שאברהם התהלך בארץ לאורכה

יהדות

פרשת נח – המים משבחים את ה'

פעמים רבות הביטוי החיצוני של דבר-מה סותר לגמרי את מהותו הפנימית. למשל, כשרואים אב המעניש את בנו – נראה הדבר כמעשה של אכזריות, אך האמת

יהדות

פרשת בראשית – כוחה ומעלתה של האישה

במדרש מתוארת השתלשלות העניינים שהביאה את אדם הראשון וחווה אשתו לחטוא בחטא עץ הדעת: בתחילה פנה הנחש אל חווה ושאלה אם הקב"ה אסר עליהם לאכול מכל

יהדות

פרשת וזאת הברכה / שמחת תורה – לא רק חכמה

בפרשת ברכה, שקוראים בשמחת-תורה, מופיע הפסוק הבסיסי: "תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב". זה הדבר הראשון שמתחילים ללמד ילד יהודי. הילד המתחיל ללמוד תורה כבר

יהדות

סוכות – שלוש סוכות ומשמעותן

בזכות מה קיבלו בני ישראל את מצוות הסוכה? אומר המדרש, שמצווה זו ניתנה לנו בשכר מה שאמר אברהם אבינו למלאכים "והישענו תחת העץ". אברהם נתן

יהדות

פרשת האזינו – החבל של הנשמה

בשירת האזינו מתואר הקשר בין עם ישראל לקב"ה: "כי חלק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו". הדימוי של הקשר הזה לחבל ("חבל נחלתו") נושא בתוכו משמעויות עמוקות.