יהדות

פרשת אמור – כוחו של דיבור חיובי

שמה של פרשתנו – אמור. מילה זו, בהקשרה הכתוב בתורה, אמורה על הכוהנים – "אמור אל הכוהנים", אולם מנהג ישראל לקרוא לפרשה אמור, בלי ההמשך

יהדות

פרשת אחרי מות קדושים – לתת פרנסה לקב"ה

כאשר נוטעים אילן, עוברים פירותיו שלושה שלבים: בשלוש השנים הראשונות אסורים הפירות לחלוטין, איסור 'ערלה'. פירות השנה הרביעית הם "קודש הילולים לה" וחייבים לאוכלם דווקא

יהדות

פרשת שמיני – יסוד הכל קבלת עול

פרשת שמיני מתחילה בתיאור הדברים שנעשו ביום השמיני למילואים. לאחר שבעת הימים הקודמים, שבהם הקימו ופירקו את המשכן בכל יום, הקימו אותו סופית ביום השמיני,

יהדות

פסח – ארבע כוסות מדוע?

שתית ארבע כוסות יין בליל הסדר, היא מצוה מדברי חכמים. גם נשים חייבות במצוה זו. שכן גם הן היו באותו הנס של יציאת מצרים. מדוע

יהדות

פרשת צו – לחבר את הפנים עם החוץ

עבודת המשכן והמקדש התחלקה לעבודות שנעשו 'בפנים', בתוך ההיכל, ועבודות שנעשו 'בחוץ', בעזרה. המנורה מייצגת את העבודות שנעשו בפנים – היא הודלקה בתוך ההיכל פנימה.

יהדות

פרשת תצווה – המזבח נשאר טהור לעולם

לאחר שבפרשת תרומה, שקראנו בשבוע שעבר, ציוונו הקב"ה לעשות במשכן את מזבח הנחושת, שעליו הוקרבו הקרבנות, מצווה אותנו התורה בסיום פרשת תצווה לעשות מזבח נוסף,

יהדות

פרשת תרומה – ועשו לי משכן

המשכן בתוכנולאחר מעמד הר סיני ונתינת התורה, מצווה הקב"ה את בני ישראל להקים בעבורו את המשכן.המטרה בהקמת המשכן היא כשמו – לבנות בית שבו ישכון

יהדות

פרשת בא – אור לישראל גם בגלות

המכה התשיעית שניחתה על מצרים הייתה מכת חושך. כך התורה מתארת את המכה: "ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים. לא ראו איש את

יהדות

פרשת וארא – להפוך את המים לדם

אחת הסיבות למרכזיותה של יציאת מצרים ביהדות היא, שבמימד הרוחני-נפשי של האדם, יציאת מצרים היא תהליך יום-יומי. 'מִצְרים' היא מלשון 'מֶצרים', הם המגבלות והמעצורים שקיימים בכל

יהדות

פרשת שמות – עבודת ה"לבנים" של היהודי

עבודת הפרך של בני-ישראל במצרים התחילה בעשיית לבנים. וכך נאמר בתורה: "וימררו את חייהם בעבודה קשה – בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה". המדרש מרחיב בתיאור

יהדות

פרשת ויחי – הכח לנצח את הגלות

כשהעלו בני יעקב את ארונו של אביהם לארץ-ישראל, כדי לקברו בחברון, מספרת התורה: "וישאו אותו בניו". אולם בפועל, רק עשרה מתוך שנים-עשר בניו נשאוהו, שכן

גודל גופן
ניגודיות