בנקים

קופות חולים

דואר

משרדים ממשלתיים

טיפות חלב ויד שרה

עירייה

תחבורה ציבורית