ביטוח לאומי

רח’ הגפן 23 במרכז המסחרי לב- נוי

כתובת: 
בנתיבות: רחוב הגפן 23 במרכז המסחרי לב- נוי
סניף באר שבע: רחוב וולפסון 6

מען למכתבים: בכל פניה בכתב, יש לוודא כתובת למשלוח מסמכים:
במרכז המידע הטלפוני הארצי.
או בסניף באר שבע.

טלפונים:
מרכז מידע ארצי: 08-9369696
סניף באר שבע: 08-6295311
פקס: 08-9943001

שעות קבלת קהל:
ימים א, ג, ד: 08:30 – 12:30
יום ב: 15:00 – 17:00

הערות: שרותי הביטוח הלאומי בעיר נתיבות, ניתנים במשרד ברח` הגפן 23 במרכז המסחרי לב-נוי.
משרד זה מאוייש אך ורק במועדים המצויינים לעיל.
במשרד זה אין טלפון. אך ניתן לשלוח פקס.
בכל פניה דחופה, ניתן לפנות לסניף באר שבע.
כמו- כן, ניתן לפנות למרכז המידע הארצי בכל שאלה שהיא במהלך כל השבוע.

המוסד לבטוח דואג לצמצום הפערים הכלכליים בישראל ולהגנה כלכלית לכל תושב ומשפחה. דמי הביטוח נגבים באופן שוטף מכלל הציבור. בהגיע הגיל המתאים, ובנסיבות המתאימות, משולמים כספי הביטוח לזכאים. כולל כספי גימלאות.
באופן כללי, פועל הביטוח הלאומי על עקרון של העברת הכנסות מקבוצות מבוססות מבחינה כלכלית, לקבוצות חלשות ופגועות.

שתפו את הכרטיס / האתר שלנו

רח’ הגפן 23 במרכז המסחרי לב- נוי

טל:04-8812345