1280

פרשת חיי שרה – להוציא את השושנה מבין החוחים

ה’שידוך’ הראשון המפורט בתורה מופיע בפרשתנו – נישואי יצחק ורבקה. אליעזר, עבד אברהם, נשלח לארם נהריים ומוצא שם את רבקה. כשהוא מספר לבתואל וללבן על שליחותו, הוא אומר: “ואבוא היום”, ומפרש רש”י: “היום יצאתי והיום באתי, מכאן שקפצה לו הדרך”.

ידוע, שהקב”ה אינו עושה ניסים לבטלה. לא ברור, לשם מה היה כאן צורך בקפיצת הדרך? ועוד, לשם איזו מטרה ראה אליעזר לספר זאת לבתואל וללבן?

לא רוצים לשחרר

על רבקה נאמר הפסוק: “כשושנה בין החוחים”. היא הייתה ה’שושנה’, טהורה וצדקת, שהייתה מוקפת ‘חוחים’ – שני הרשעים, בתואל ולבן. אין זה פשוט כל-כך לחלץ את השושנה מבין החוחים. הרי בזכותה מטפחים את השטח, וכך נהנים גם החוחים משפע של מים ודשן. לכן יש צורך במאמץ מיוחד כדי להוציאה משם.

בדרך זו מסביר הזוהר את להיטותם של כוחות הסטרא-אחרא ללכוד ברשתם נשמות גבוהות וטהורות. הם יודעים, שבזכות אחיזה זו בקדושה, מובטח גם קיומו של הרע, ולכן אינם מרפים בנקל מהנשמות הללו. כך גם בתואל ולבן ידעו וחשו, שרבקה היא מקור הברכה של הבית, ולא היו מאפשרים לה לעזבם.

אי אפשר לעכב

כל עוד הייתה רבקה קטנה ונתונה ברשות משפחתה, לא היה אפשר להוציאה משם. אך ביום שמלאו לה שלוש שנים, כאשר על פי ההלכה נעשתה ראויה לנישואין, נוצרה אפשרות לחלצה מהטומאה ולקשרה בעולם הקדושה, שאליו היא שייכת. אברהם חש בזאת, ובו ביום שלח את אליעזר לגאלה. לשם כך נעשה לו נס קפיצת הדרך, כדי שרבקה לא תשהה אפילו רגע מיותר אחד במחיצת הרשעים.

אליעזר בא לבית בתואל ולבן, מתוך מגמה להוכיח להם כי ה’ עמו, וכי אין בידם שום אפשרות למנוע את הוצאתה של רבקה מרשותם. הוא ידע, שהם ינסו לפחות להשהות את הוצאתה של רבקה (כפי שאכן דרשו אחר-כך: “תשב הנערה אתנו ימים או עשור”). לכן אמר מיד: “ואבוא היום”! כאומר: אי אפשר לעכב זאת אף לא רגע אחד, ולשם כך קרה לי הנס של “היום יצאתי והיום באתי”.

הגאולה תבוא מיד

על סיפורי האבות נאמר: “מעשה אבות סימן לבנים”. משליחותו של אליעזר אנו לומדים דבר נפלא: כאשר מגיע זמן הגאולה, אין היא מתעכבת אפילו רגע אחד. אם צריך – קורה נס של ‘קפיצת הדרך’, כדי שהגאולה תבוא בעתה ובזמנה.

לכן אסור להתייאש נוכח חשכת הגלות ואריכותה. כשם שבגאולת מצרים יצאו בני-ישראל “בעצם היום הזה” והקב”ה לא עיכבם אפילו כהרף עין, כך “כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות” – הואיל ונסתיימה עבודת בני-ישראל בגלות, תבוא הגאולה תיכף ומיד ממש.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!