VAADA

נציגי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה בביקור באופקים

במהלך פגישת עבודה הוצגו התוכניות העתידיות של העיר ונקבעו נהלי עבודה, שמטרתם לצמצם את לוחות הזמנים לאישור התוכניות. ראש העיר: “אני מאמין שאין כמו מראה עיניים ולכן הביקור של נציגי הוועדה היה חשוב כל כך ואני שמח ומברך עליו”

השבוע ביקרה באופקים הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בראשותו של דוד לפלר, יו”ר הועדה המחוזית, בעקבות הזמנתו של ראש העיר, איציק דנינו. במהלך פגישת העבודה הוצגו התוכניות העתידיות של אופקים, שחלקן כבר הגיע לאישור הוועדה וחלקן יגיע בזמן הקרוב ונקבעו נהלי עבודה, שמטרתם לצמצם את לוחות הזמנים לאישור התוכניות.

בין התוכניות שהוצגו לוועדה היא תב”ע (תכנית בינוי עיר) ‘לב העיר’, שמטרתה לחזק ולהפוך אותו למרכז העיר בהתאם לתוכנית המתאר המתוכננת ובהתאם למגמות העירוניות. התוכנית, שנבנתה עם אנשי מקצוע, מעודדת תוספת יחידות מגורים באזור, פיתוח שטחי ציבור ויצירת חזית מסחרית בקומות הקרקע. כמו כן ניתן מענה לנגישות, חניה וצירי תנועה.

תב”ע נוספת היא רחוב הרצל, המהווה את הציר המרכזי של העיר. תוכנית זו מסדירה בינוי הולם לרחוב הראשי בכל הקשור למספר קומות, חזיתות, מדרכות ועוד, בנוסף לשדרוג שהוא עובר בימים אלו.

תב”ע ספורט ופנאי, שמקודמת אף היא, מדברת על המתחם הנמצא על ציר מוסדות ציבור עירוניים העתידי (דרך הטייסים. ציר זה מהווה דופן דרומית ל”כביש הטבעת” אשר עתיד לחבר בין השכונות הוותיקות לשכונות המתוכננות במזרח העיר ומהווה דופן דרומית לפארק אופקים וכניסה נוספת אליו.

תב”ע המבואה המערבית לעיר הינה מתחם שיפעל לאורך שעות היום, בבוקר כמרכז עסקים למסחר ומשרדים ובערב כמרכז תרבות ופנאי. במסגרתו מתוכנן גם אמפיתיאטרון קטן המיועד להופעות.

בנוסף לתוכניות אלו מתוכננות להיבנות בשנים הקרובות 6 מעונות יום – בשכונות רמת שקד, (בנוסף לזה שנבנה כיום), בשכונת הפארק וחורשת נח ובצמוד ל’גן הידידות’. כמו כן מתוכננים להיבנות שני בתי ספר חדשים – ‘רגבים’ בשכונת ‘רמת שקד’ ותיכון חדש, שגם הם נמצאים בתכנון.

ראש העיר, איציק דנינו: “אחד האתגרים איתן מתמודדת העירייה בשנים האחרונות הוא מחסור בתוכניות בנין עיר (תב”ע). ולכן אנו מקדמים את תכנונן של כאלה באופן מסיבי בכדי שתספיק הן מבחינת היקפים רצויים והן מבחינת התאמתן לעיר המתפתחת. אני מאמין שאין כמו מראה עיניים ולכן הביקור של נציגי הוועדה היה חשוב כל כך ואני שמח ומברך עליו. כיום תהליך אישור תכניות אורך זמן רב, לעיתים אף שנים ואחת המטרות ששמתי לעצמי הוא צמצום לוחות הזמנים הנהוגים כיום”.

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!