pexels-photo-312848

זוהר פנה לשרי האוצר והתחבורה: להאריך הנחה ברכבת לתושבי נתיבות והסביבה

ראש עיריית נתיבות, יחיאל זוהר יזם השבוע פניה לשר התחבורה, ח”כ ישראל כץ ולשר האוצר, ח”כ משה כחלון בבקשה להאריך בשנתיים נוספות את מתן ההנחה בגין נסיעה ברכבת בשיעור של 50% שניתנה עד כה לתושבי נתיבות והסביבה ואשר תחולתה אמורה לפקוע ביום 19.12.17 על רקע תרומתה החשובה לעידוד נסיעה בתחבורה ציבורית, להפחתת עומסי תנועה בצירי הכבישים הראשיים בארץ ולצמצום תאונות הדרכים, להגברת פריון העבודה ולצמצום הפערים הגיאוגרפיים והחברתיים בין יישובי הפריפריה לערי המרכז.

בחודש ספטמבר 2015 החליטה הממשלה להרחיב את ההטבות שניתנו לתושבי תחנות הרכבת בנתיבות, שדרות ואופקים,  במתן הנחה של 50% מעלות הנסיעה לכל מקום בארץ למשך שנתיים, כחלק מהמאמץ של הממשלה לעודד התיישבות בערי הנגב, להגדיל את מספר התושבים והעסקים באזור ולהנגיש את הפריפריה במרכז תחת הכותרת “שמים את הפריפריה במרכז”. בתום שנתיים כך החליט שר התחבורה אז תיבחן הממשלה את מדיניות הסבסוד לתושבי הנגב. עתה, משתחולת מתן ההנחה פקעה מנסה שר התחבורה לפעול להארכת תוקפה מול משרד האוצר והעניין הובא לפתחו של שר האוצר, ח”כ משה כחלון לקבלת החלטה בעניין.

“העלאה משמעותית של מחירי הנסיעה ברכבת, עלולה ל’הרוג’ את היתרון היחסי  בנסיעה ברכבת ותביא לנסיגה משמעותית בשיעור הנוסעים וכתוצאה מכך גם  לפיטורי עובדים ועשויה לפגוע במאמצים שהושקעו למיצובה של הרכבת כ”תחנה המרכזית” של נתיבות והסביבה”, כתב זוהר לשרי האוצר והתחבורה והטעים: “אף שהרכבת הופעלה ע”י הממשלה כפרוייקט מחולל מפנה במרכזה עמדה המטרה להנגיש את הפריפריה למרכז, הרי שהנסיעה בתח”צ וברכבת בפרט מהווה מטרה לאומית בפני עצמה באשר היא תורמת להפחתת עומסי התנועה בכבישי הארץ, מגבירה את פריון העבודה ומרחיבה את מעגלי התעסוקה הפוטנציאליים של תושבי הדרום בערי המרכז ובמטרופולין ב”ש. השגת יעדים אלה המצויים בליבת חזון הממשלה לצמצום פערים גיאוגרפיים וחברתיים, הינם ברי השגה בטווח הארוך ועדיין מתקיים צורך לעודד שימוש ברכבת ע”י התושבים. היתרונות הכלכלייים לחיזוק הצמיחה במשק והיעדים החברתיים  לצמצום פערים ולהגברת החוסן הכלכלי חברתי של תושבי הפריפריה, כולם יחד במצטבר מגלמים כדאיות למתן הנחה ברכבת(עידוד מגורים בפריפריה ע”י הנגשתן למרכז, הגברת הפריון במשק, הפחתת עומסי תנועה בכבישים, צמצום תאונות דרכם ויצירת הזדמנות תעסוקתית ועוד)”.

זוהר הדגיש עוד כי ההכרח להאריך את ההטבה בתקופה משמעותית נוספת מקבלת משנה תוקף על רקע החתימה של ערי הנגב על הסכמי גג העשויים להביא להגדלת האוכלוסיה, כך שמחובתה של הממשלה לראות עצמה שותפה מובילה במאמצים להצלחת השיווק והאכלוס של אלפי יח”ד ע”י מתן תמריצים המגולמים בנסיעה מסובסדת ברכבת תוך מתן דגש על הנגשת האוכלוסיה לערים הגדולות בארץ ובאזור.

כתבה בלעדית ל”מגזין” בשבת האחרונה

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!