כרטיס נכס

כתב התחייבות

פרטי המתווך

אלמוג אוחיון – ת.ז 036729135

מס’ רשיון 29251

להלן רשימת הנכסים המוצעים על ידכם והרני מצהיר בזה שאף אחד מהנכסים הח"מ לא היו ידועים לי טרם פניתי אליכם
התחייבות / הקונה / השוכר: אני הח"מ שפרטי רשומים מעלה מזמין/ה את שירותכם כמתווכים לפעול בעבורי בעניין מכירה / השכרה הנני מתחייב/ת לשלם לכם בזאת דמי תיווך מיד עם חתימת ההסכם ובמזומן דמי התיווך בעבור מכירה הם 2% + מע"מ השכרת הנכס - חודש בשנת שכירות
יש לחתום כאן:

לבירורים ופרטים נוספים, דברו איתנו