Smiley face

מה שהיה הוא שיהיה: סגני ראש העיר בנציבות שכיהנו בקדנציה האחרונה ימשיכו לכהן גם בקדנציה הנוכחית

 

השבוע (ד’) התקיימה ישיבת מועצת העיר. מטרת הישיבה הייתה להעלות להצבעה ולאשר את הצעתו של ראש העירייה את נושאי סגני ראש העיר בשכר. למרות השמועות השונות והניסיונות לשנות את המשך כהונתם, זוהר הכריע כי סגניו בקדנציה האחרונה, יעקב מעלימי משס”ג ואיליה אטינגר מישראל ביתנו, ימשיכו לכהן גם בקדנציה הנוכחית בתפקיד סגני ראש העיר כפי שהוסכם עוד קודם הבחירות.

עוד הוחלט, כי במסגרת אחריותם, מעלימי יחזיק בתיק הרווחה, ואטינגר יחזיק בתיק הקליטה.

בלטו בהעדרם בישיבה הם חברי העירייה עו”ד שלומי חן מהליכוד ויגאל פרץ יו”ר שס”ג.

יו”ר האופוזיציה, חבר העירייה משה פרץ נמנע בהצבעה על סגני ראש העיר, ורפאל שריקי מאחדות ביחד, תמך בהיבחרותו של מעלימי, אך נמנע בהצבעה של אטינגר, כיוון שלשיטתו צריך היה לתת את התפקיד לחברי עירייה אחרים.

”ברצוני להודות לכל מי שתמך בי. אני מתחייב להמשיך לפעול למען פיתוח וקידום העיר בשיתוף פעולה מלא עם ראש העיר וחברי הקואליציה” מסר סגן ראש העיר, איליה אטינגר.

Smiley face

השאר תגובה