SD

“האריכו את הוראת השעה למתן הטבות מס לכל יישובי שדות נגב”

ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן, השתתף השבוע בדיון בוועדת הכספים של הכנסת על נושא הארכת הוראת השעה למתן הטבות מס ליישובים שונים בהם יישובי העורף במועצה האזורית שדות נגב, שמתוכננת להסתיים בסוף שנת 2018

ביום שני האחרון נערך בוועדת הכספים של הכנסת דיון בנושא הארכת הוראת השעה למתן הטבות מס ליישובים שונים בהם גם יישובי העורף בשדות נגב. תמיר עידאן, ראש המועצה האזורית שדות נגב, לקח חלק בדיון בוועדת הכספים וציין את ההשפעה החיובית שיש למתן הטבות המס על היישובים שגורמת להחזרת תושבים שעזבו ולצעירים להתגורר ביישובים אלו.

בשנים האחרונות ניהל תמיר עידאן מאבק מתוקשר בנושא מתן הטבות מס גם ליישובי העורף בשדות נגב וזאת בעקבות עוול שנעשה ליישובים לשיטתו, בהסתמך על המדד הפריפריאלי, הנמדד בין היתר על פי מרחק בניין המועצה מהעיר תל אביב. עידאן, הציג בפני השרים וחברי הכנסת מכל הקשת הפוליטית את מפת הטבות המס ויחד איתם הצליח להעביר הוראת שעה על פיה כל מועצה שמחצית מיישוביה ומעלה מקבלים הטבות מס, יהיו זכאים כלל היישובים להטבות מס.

בעקבות המאבק, שונה המדד הפריפריאלי והסוציו-אקונומי למדד יישובי ולא מועצתי והתוצאה של שינוי זה הינה שכלל יישובי שדות נגב נכללים ברשימת הזכאים להטבות המס, גם ללא הוראת השעה. אך על מנת למנוע מצב שבו יהיה שינוי במדד היישובי שיכול להביא לגריעת ישובים מסוימים ממפת הטבות המס, ממשיך עידאן להיאבק על הארכתה של הוראת השעה.

“הטבות המס השפיעו לטובה על כלל יישובי המועצה ועל כן, אני רואה חשיבות גדולה בהארכת הוראת השעה” ציין ראש המועצה האזורית שדות נגב, והוסיף: “יחד עם שרים וחברי כנסת הצלחנו להביא לשינוי משמעותי בנושא המדדים הקובעים את מתן הטבות המס ואנו נמשיך להביא למהלכים גדולים ומשמעותיים בשיתוף חברי כנסת ושרים בממשלת ישראל, למען תושבי שדות נגב”.

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!