SDR1

נחנכה דרך הרב יורם אברג’ל בשדרות

בהשתתפותם של אישי ציבור, רבנים, בני משפחת הרב אברג’ל ותושבי העיר, הוסר הלוט מעל השלט הנושא את שמו של הרב זצ”ל. אלון דוידי: “הרב יורם הוא סמל לצניעות, ענווה ואהבת ישראל אמיתית. זכתה העיר שדרות ששמו של הרב מתנוסס בה”

בצהריי יום שני התקיים טקס קריאת דרך הרב יורם אברג’ל. הרחוב ממוקם על-יד האצטדיון החדש בפינת דרך העלייה.

ראש העיר, אלון דוידי, שפתח את הטקס, דיבר בשבחו של הרב יורם: “כולנו הכרנו את הרב יורם. כל אחד בצורה כזו או אחרת. יש שהיו משתתפים בשיעורים. יש שהיו מבאי ביתו ועצותיו של הרב היו להם למשענת ותושייה בחייהם, כל אחד הכיר את הרב בדרכו שלו. אני זכיתי מילדותי לשמוע את שיעוריו ולראות מקרוב את הסבלנות שלו לציבור, לשמוע, להקשיב ולעודד את שומעי לקחו, הרב יורם הוא סמל לצניעות, ענווה

ואהבת ישראל אמיתית. זכתה העיר שדרות ששמו של הרב מתנוסס בה בגאווה”.

בנו וממשיך דרכו, הרב חיים יוסף אברג’ל, סיפר על תחילת דרכו לאחר נישואיו כשאביו שלח אותו לשדרות לפתוח כולל בבית הכנסת של הרב יוסף מבורך ובמשך כמה שנים הכולל המשיך להתקיים בשדרות עד שהרב חזר לנתיבות. עוד הוסיף בדבריו, כשההתרגשות ניכרת על פניו, שמשפחתו של הרב חיים יוסף מודה לעירייה ולעומד בראשה על המחשבה הטובה להוקיר את זכרו של הרב יורם זצ”ל בשדרות, העיר שבה הרב יורם התחיל למעשה את לימודיו לפני קרוב ל-40 שנים. הרב בירך את דוידי “שיאריך ימים על ממלכתו ושיעלה מעלה מעלה” כלשונו. כמו כן הודה הרב חיים יוסף למ”מ ראש העיר ויו”ר וועדת השמות, יהודית אוליאל מלכה, והדגיש בדבריו את תודת המשפחה לגב’ אוליאל.

הרב משה זאב פיזם דיבר על דמותו המרתקת של הרב יורם “בסגנון המיוחד של הנהגת קהילתו ובהרבצת התורה בשיעורים שהיה מוסר בכל רחבי הארץ ועם כל זאת התמיד הרב יורם בפעילות חסד ענפה שלא פוסקת גם לאחר פטירתו. תורתו של הרב יורם ממשיכה להתקיים ביתר שאת, הן בלימוד התורה במוסדות שלו והן בספריו שמופצים בכל קצוות תבל”.

הרב צבי חורי מתלמידי הרב יורם דיבר על הדרך המיוחדת שהרב יורם הנחיל לתלמידיו. “אנחנו צריכים להבין שהרב יורם זצ”ל היה עסוק בלימודו, בהנהגת מוסדות תורה בכל רחבי הארץ ועם כל זאת הוא הקפיד לתת יחס חם לכל אחד ואחד שהגיע אליו”, אמר, “הן בעצות, הן בהכוונה רוחנית והן בסיוע כלכלי בלי הבדלים ובלי אפליות. על תלמידיו ומעריציו ניתן למנות אנשים מכל הגוונים ומכל הזרמים. הרב יורם שאהב כל אחד, אם שמע שלמישהו יש בעיה או צרה, לא הסתפק בלברך אותו ושלוח אותו לדרכו אלא הוא בעצמו הקפיד להזכיר את השמות לברכה ולהתפלל עד שהישועה הגיעה. ורבים נושעו בתפילותיו, זו זכות גדולה לעיר שדרות ולעומד בראשה אלון דוידי שעשה מעשה והנציח את הרב בצורה מכובדת”.

בסיום טקס הסרת הלוט, על רקע העגורנים והמנופים שניצבים במתחמי הבנייה, סיכם ראש העיר את האירוע: “מדהים לראות את ההתפתחות של העיר שדרות שנבנית ומתרחבת. הכביש הזה “דרך הרב יורם אברג’ל”, יחבר את השכונות הצפוניות לשדרות הוותיקה, וזוהי בעצם גם הייתה דמותו של הרב יורם לחבר בין הזרמים בעם ולאחד את כולם”.

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!