״וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפות בין עיניך״

אנו שמחים להזמנכם להשתתף בעליה לתורה של בננו

רואי נ״י

שתתקיים אי״ה ביום ראשון
ל׳ תשרי תשפ״ד 15/10/2023 בשעה 08:30 בבית הכנסת
״אהבת ישראל״ הרב חן
ברחוב ורדינון 37 נתיבות

נשמח לראותכם
ששי ושרית דמרי דוידי

נא למלא אישור הגעה