Smiley face

רימון ההלם שנמצא לא התפוצץ. כוחות שיטור שהגיעו למקום ביצעו בדיקה וימשיכו לחקור את הנושא.

נבדקת הטענה שמדובר באדם שרצה להביע אקט של איום כלפי מי מעובדי הרשות והניח את הרימון במקום.

רימון ההלם שנמצא בעיריית נתיבות
Smiley face

Leave a Reply