DCIM100GOPROGOPR0155.JPG

בשנת הלימודים הקרובה ייפתח גן חובה במסגרת בית ספר יסודי

החטיבה הצעירה מציעה מסגרת שתהיה דומה באופייה לגן מבחינת תנאים, ארגון הסביבה והזמן ותאפשר את למידתן של מיומנויות היסוד הנדרשות מהילדים, באופן מודרג, לכל ילד על פי בשלותו ומוכנותו. ראש העיר: “זהו שלב נוסף בפיתוח מערכת החינוך שלנו, כך שתהיה מותאמת לכל ילד על פי צרכיו, תוך כדי למידה משמעותית וחווייתית עבורו”

DCIM100GOPROGOPR0155.JPG

בשנת הלימודים הקרובה ייצא לפועל פיילוט חינוכי, שבמסגרתו ייפתח גן חובה בשטח בית הספר היסודי ‘אשלים’.

חטיבה צעירה הינה מסגרת חינוכית-לימודית, הכוללת בתוכה כיתות גן-חובה וכיתות א’, השוכנות יחד ומתפקדות כיחידה חינוכית בתוך מסגרת בית-הספר היסודי. מחקרים פסיכולוגיים קובעים כי השלב הגילאי 5-7 הוא ייחודי מבחינת התפתחות הילד לקראת בשלות ללמידה בארבעה תחומים מרכזיים: מוטורי, רגשי, חברתי, קוגניטיבי.

החטיבה הצעירה מציעה מסגרת שתהיה דומה באופייה לגן מבחינת תנאים, ארגון הסביבה והזמן ותאפשר את למידתן של מיומנויות היסוד הנדרשות מהילדים, באופן מודרג, לכל ילד על פי בשלותו ומוכנותו. כך נכנס הילד לכיתת-גן במסגרת החטיבה ושוהה באותה מסגרת פיזית, חברתית ולימודית לפחות שנתיים, עד סיום כתה א’.  המסגרת מאפשרת לו להמשיך לשחק וללמוד בצורה חווייתית ומהנה והאווירה נשארת בלתי תחרותית, מקבלת ומחזקת.

הצוות החינוכי במקום כולל מנהלת, גננת, מורה, סייעות פדגוגיות ופסיכולוגית והם אלו שיעקבו אחר התפתחותו במשך שנתיים הראשונות ויתאימו, ככל שניתן, את דרכי ההוראה וחומרי הלימוד לצרכיו. הילד יכיר את הסביבה הכוללת של בית-הספר, כולל הבוגרים שבה, ועל-ידי כך לא יפתח חרדות מפניה.

ראש מינהל חינוך, אבי ביתן : “מטרות החטיבה הצעירה הן ריכוך המעבר מהגן לבית הספר, למידה רב גילית, פעילות לימודית ומשחקית על פי רמת ההתפתחות של הילד, פיתוח למידה עצמאית, יצירת רצף בין גן הילדים לבית הספר וחיזוק וקידום התחום המוטורי, הרגשי, החברתי והלימודי”.

ראש העיר, איציק דנינו: “זהו שלב נוסף בפיתוח מערכת החינוך שלנו, כך שתהיה מותאמת לכל ילד על פי צרכיו, תוך כדי למידה משמעותית וחווייתית עבורו בסוף השנה נבחן את הצלחתה ונחליט האם להרחיבה לבתי ספר אחרים בעיר”.

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!