n01

בשורה משמחת לתושבי נתיבות: אישור תושב העיר גם באינטרנט

המהלך יוביל משמעותית לצמצום משך זמן ההמתנה במשרד הפנים עבור תושבי העיר

עם תחילת שנת הכספים החדשים נערכה עיריית נתיבות במסגרת המאמץ לשפר את שירות מתן אישור תושב לתושבים ולהרחיב את מעגל האפשרויות והנגישות לקבלת האישור במהירות ככל שהדבר מתאפשר. בהנחיית ראש העירייה, יתוגבר מערך קבלת הקהל בעירייה בשתי עמדות נוספות על זו הקיימת במשרד למרשם אוכלוסין של משרד פנים. האחת תהיה בלשכת מנכ”ל העירייה והשנייה במחלקה המשפטית.

כמו כן, מעתה ניתן יהיה למלא טופס בקשה באופן מקוון באמצעות האינטרנט תוך העלאת הקבצים של המסמכים הנדרשים למתן האישור, מבלי להגיע למשרדי העירייה, כך שככל שהבקשה מולאה כדין ועונה על הדרישות, אישור התושב יועבר לרשות המבקשים בהקדם האפשרי.

אישור תושב העיר בנתיבות מהווה הנחה משמעותית במס ההכנסה לתושבי העיר, והיכולת למלא את הפרטים בלי להמתין במשרדי משרד הפנים תועיל רבות לתושבים.

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!