Smiley face

בישיבת המועצה שהתקיימה השבוע (ד’) הוחלטו התפקידים של חברי העירייה. בשבוע הבא: ישיבת מועצה בנושא סגני ראש העירייה

 

לפי ההערכה, בשבוע הבא תתקיים ישיבה מועצה נוספת בה יוכרזו סגני ראש העיר ובשבוע שלאחר מכן תתקיים ישיבה רשמית וחגיגית.

במהלך הישיבה הועלו להצבעה תפקידי חברי העירייה (ראה להלן) שאושרו במליאה ברוב קולות, כאשר חברי העירייה משה פרץ וגל פלד מהאופוזיציה נמנעו.

חבר העירייה, משה פרץ הודיע כי בשבוע הבא תחליט האופוזיציה מי מחבריה ישתבץ במקומות שייעד להם ראש העירייה.

ראש העירייה, יחיאל זוהר, אמר התייחס לקואליציה הנוכחית ואמר כי ”הכל יכול להשתנות בעתיד. אך נכון להיום ישנם 11 חברי קואליציה וארבעה חברי אופוזיציה”. זוהר הציג את פיתוחה של העיר והשטחים העתידיים שנמצאים כעת בבית הדין לקראת ההכרעה.

עוד נרשם במהלך הערב: חבר העירייה, ישראל חניה, נכנס באיחור קל מלווה בחבריו אברהם (אברומי) נגר וישראל ברבי עם בלונים ועוגת יום הולדת אותה הגיש לראש העירייה, יחיאל זוהר.

 

רשימת התפקידים שאושרו:

יו”ר ועדת מכרזים: שלומי חן. חברי הועדה: ירון סמימי, יגאל פרץ, נציג רשימת דרך ארץ (טרם הוחלט) ויאיר אלחדד.

יו”ר ועדת כספים: יאיר אלחדד. חברי הועדה: צ’לצ’ו וונדמגאן, סמימי, נציג רשימת דרך ארץ (טרם הוחלט) ויגאל פרץ.

יו”ר מל”ח (משק לשעת חירום): ראש העירייה, יחיאל זוהר.

יו”ר ועדת הביקורת (ניהול תקין)של העירייה: נציג האופוזיציה (טרם הוחלט). חברי הועדה: צ’לצ’ו ויעקב יפרח.

יו”ר ועדת הנחות (ארנונה): יצחק אפשטיין. חברי הועדה: ירון סמימי ונציג מפלגת אחדות ביחד (טרם הוחלט).

יו”ר בטיחות בדרכים: ראש העירייה או סגן ומ”מ ראש העירייה. חברי הועדה: יעקב מעלימי, נציג רשימת דרך ארץ (טרם הוחלט) ויגאל פרץ.

יו”ר הועדה לקידום הילד: ירון סמימי. חברי הועדה: נציג רשימת דרך ארץ (טרם הוחלט) ועדי חורי.

יו”ר הועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור: נציג רשימת דרך ארץ (טרם הוחלט). חברי הועדה: יצחק אפשטיין ואיליה אטינגר.

יו”ר ועדת החינוך: ראש העירייה, יחיאל זוהר. חברי הוועדה: יאיר אלחדד, ירון סמימי, צ’לצ’ו, נציג אחדות ביחד (טרם הוחלט) והרב אלי כהן.

יו”ר הועדה לאיכות הסביבה: נציג רשימת דרך ארץ (טרם הוחלט). חברי הועדה: נציג אחדות ביחד (טרם הוחלט) ויעקב יפרח.  נציגי הציבור בועדה: מור אחימאיר-אלקים ואלי תורג’מן.

יו”ר הועדה למלחמה בסמים: יעקב יפרח. חברי הועדה: איליה אטינגר ונציג רשימת דרך ארץ (טרם הוחלט).

הועדה למיגור האלימות: יעקב מעלימי, נציג רשימת אחדות ביחד (טרם הוחלט) ועדי חורי.

יו”ר ועדת משנה לתכנון ובנייה: ראש העירייה, יחיאל זוהר. חברי הועדה: יגאל פרץ, נציג אחדות ביחד (טרם הוחלט), איליה אטינגר ויצחק אפשטיין.

יו”ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה: ראש העירייה, יחיאל זוהר. חברי הוועדה: כלל חברי המועצה.

יו”ר ועדת מכרזים: ראש העירייה, יחיאל זוהר. חברי הועדה: יגאל פרץ, נציג אחדות ביחד (טרם הוחלט) ומנכ”ל העירייה, משה מימון.

יו”ר ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים: ראש העירייה, יחיאל זוהר. חברי הועדה: יגאל פרץ, נציג אחדות ביחד (טרם הוחלט) ומנכ”ל העירייה, משה מימון.

יו”ר ועדת קליטה ועליה: אליה אטינגר. חברי הועדה: נציג רשימת דרך ארץ (טרם הוחלט) ויעקב מעלימי.

יו”ר ועדת מלגות: עדי חורי. חברי הועדה: יעקב יפרח ונציג רשימת דרך ארץ (טרם הוחלט).

יו”ר ועדת שמות: צ’לצ’ו. חברי הועדה: יגאל פרץ ואיליה אטינגר.

יו”ר ועדת תחבורה ותנועה: ראש העירייה, יחיאל זוהר.

 

Smiley face

השאר תגובה