Smiley face

חוסר היציבות הפוליטית לא תורמת לבחינת עתידה של תכנית הדגל של כחלון, אך מחר תתקיים הגרלה נוספת בעיר נתיבות

מטעם הממונים על מחיר למשתכן מדגישים כי החל מהגרלה זו, יחולו כללי הסדרות החדשים בתכנית. כדי לשמור על עדיפות מסוימת לזכאי סדרות א’ וב’ הוותיקות יותר, ובד בבד כדי להעניק אפשרות ממשית גם לזכאי סדרה ג’ לזכות בהגרלות הגדולות – הוחלט שתינתן עדיפות בשיעור של 50% מן הדירות בהגרלה לזכאי סדרות א’ וב’, ללא העדפה פנימית בין הסדרות. יתרת הדירות (50%) תוגרל בין כלל חסרי הדירה מסדרות א’, ב’ וג’, ללא עדיפות לסדרה מסוימת.

לשאר הפרטים יש להכנס לאתר מחיר למשתכן.

צילום: יוסי אלוני
Smiley face

Leave a Reply