pexels-photo-261403

מקווה חדש נחנך ביישוב הקהילתי מעגלים במעמד שר הפנים

לאחר שנים רבות הושלמה בנייתו של מקווה חדש ביישוב הקהילתי מעגלים במועצה האזורית שדות נגב. השבוע, נחנך המקום בטקס מרשים ורב משתתפים ובמעמד שר הפנים, חה”כ אריה דרעי וראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן.

במשך כ-17 שנים חיכו ביישוב הקהילתי מעגלים לסיום בנייתו של מבנה המקווה החדש. הפרויקט התעכב שנים רבות ורק השבוע נחנך המקום בטקס מרשים ורב משתתפים במעמדו של שר הפנים, חה”כ אריה דרעי. אל הטקס, בהנחייתה של נציגת המועצה הדתית, עופרה חדד, אשר ליוותה את תהליך בנייתו של המקווה במשך השנים, הגיעו תושבים רבים מיישובי האזור כולו אשר ביקשו לקחת חלק במצווה החשובה.

במהלך הטקס ציין שר הפנים, חה”כ אריה דרעי את החשיבות שהוא רואה בהקמת מבני דת חדשים בארץ ישראל ובעיקר, מקום כמו מקווה, אשר משמש לטהרה ולקיום מצווה חשובה עד מאוד. הוא הוסיף ואיחל לכל העוסקים במלאכה ובעיקר למשפחת אליה, אשר תרמה סכום לא מבטול לטובת הקמתו של המקום, רוב טובה, בריאות ואריכות ימים בזכות חלקם במצווה.

את תהליך בניית המקווה ליוו אנשים רבים במהלך השנים, בהם מ”מ ראש המועצה הדתית בשדות נגב, יצחק חדד, רב היישוב מעגלים, הרב משה אלקבץ, תושבות היישוב עופרה חדד ודבורה חורב וראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן והקבלן אשר ביצע את העבודות, דוד דמרי וכל זאת בשיתוף המשרד לשירותי דת אשר פעלו יחד עם נציגי המועצה האזורית והמועצה הדתית לטובת השלמת בניית המקווה והפיתוח סביבו.

“אני מתרגש מאוד להיות כאן היום, זהו יום חג לתושבי שדות נגב בכלל ולתושבי מעגלים בפרט” ציין ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן והוסיף: “כולנו צריכים לעמוד כאן ולברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שכן חיכינו זמן רב להשלמתו של המקווה ולקביעת המזוזה בו והודות לכל העוסקים במלאכה ובהם יצחק חדד, מ”מ יו”ר המועצה הדתית ולתרומתה הנכבדה של משפחת אליה הצלחנו להגיע ליום זה.”

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!