RABI AVRAHAM 011

מי מינה אותך משגיח? הרב אברהם הכהן – יועץ זוגי

אפשר היה להתחיל את המאמר בסיסמאות ידועות לכולם כמו זה שהבעל צריך להתייחס כראוי לאשתו ולהיות לה לאוזן קשבת, וזה שהאשה צריכה לכבד את בעלה, וכדומה דברים ידועים. אבל ברצוני בשורות אלו להתמקד, בקצרה, בנקודה חשובה, שגם היא אמנם פשוטה, לדעתי, ואני מניח, לא כל כך נדירה, ורבים טועים בזה.
אשה יקרה. אם את רואה שבעלך לא עומד בציפיות הרוחניות שהיו לך ממנו, למשל, קם מאוחר ומתפלל ביחיד או מאחר לסדרים (אם זה אברך) או שאינו קובע עיתים לתורה בצורה סדירה (אם הוא עובד) ודברים מהסוג הזה, אל תבקרי אותו ובודאי שאל תטיחי בו “בטלן” או תזלזלי בו. זה רק ייצור אצלו התנגדות, לא יביא תועלת ועלול לערער את שלום הבית. אדרבא, המשיכי להאיר לו פנים למרות שמצבו הרוחני אינו לרוחך.

חשבי איך לרומם אותו בחכמה. תמצאי את הזמן הנכון, כגון זמנים של שיחות נפש, ותבררי איתו, מתוך אהבה ואכפתיות מה קורה. ממה זה נובע. בלי ללחוץ. והבהיר לו, אם יש צורך, שערכו לא ירד בעיניך. נכון, רצית שיהיה אחרת, גדלת וחונכת שהרוחניות זה העיקר, וזה נכון, אבל לא מצדיק.להפר שלום בית. ובכלל, כמעט שום דבר לא מצדיק להפר שלום בית. (כתבתי “כמעט” כי יש מקרים קיצוניים, ואין כאן המקום להאריך מה עושים, כי כל מקרה לגופו).

עמדתי היום על נקודה זו, כי לאחרונה היו אצלי כמה זוגות שהיחסים ביניהם התערערו בגלל הלחץ של האשה ובגלל הערות משפילות. הן חשבו שזה התפקיד שלהן להיות ה”משגיח” שלו. הן חשבו שזו חובתן. כוונתן הייתה טובה, אבל, הן לא פעלו נכון.
וכמו שכתבתי בתחילה, לדעתי, אלו דברים פשוטים.
ואם בדברים שעומדים ברומו של עולם כך, בדברים זוטרים על אחת כמה וכמה.

הרב אברהם כהן. מחה”ס פסקי-טהרה ועוד.

לפניות ויעוץ ניתן להיכנס לקישור הבא: https://netivotonline.com/rabi-avraham-cohen/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!