בנט וכחלון

מחזקים את מעמד המורה

משרדי האוצר והחינוך וארגון המורים הגיעו להסכמות על הסכם שכר חדש

לאחר כחודש של עיצומים במערכת החינוך, שר האוצר, משה כחלון התערב במשבר, ולבקשתו של יו”ר ארגון המורים, רן ארז, הסכים להיפגש איתו. הפגישה בין השניים הביאה לפריצת דרך, סיום המשבר והסכמות בדבר הסכם קיבוצי חדש לעובדי ההוראה בחטיבות העליונות

לאחר התערבות שר האוצר, משה כחלון, וסגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, הגיעו השבוע משרדי האוצר והחינוך וארגון המורים להסכמות בדבר הסכם קיבוצי חדש לעובדי ההוראה בחטיבות העליונות.

הסכם השכר נותן מענה לכלל עובדי ההוראה, בדגש מיוחד על מורים צעירים בתחילת דרכם, מנהלים, יועצות חינוכיות ובעלי תפקידים נוספים בבתי הספר. ההסכם יהיה בתוקף עד חודש פברואר 2022.

ההבנות הגיעו לאחר משא ומתן מתמשך בהובלתם של הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, ערן יעקב, ושל מנכ”ל משרד החינוך שמואל אבואב. פריצת הדרך במשא ומתן נעשתה לאחר התערבותו של שר האוצר משה כחלון.

עם ההגעה להסכמות מסתיימת השביתה שבה נקט ארגון המורים בשבועות האחרונים.

שר האוצר משה כחלון: “ההסכם אליו הגענו הוא בשורה של ממש למורות ולמורים. ההסכם יביא  לשיפור איכות ההוראה, צמצום הפערים במערכת החינוך והעלאת המוטיבציה לעסוק בתחום ההוראה. המורים הם נכס יקר ששומר על הילדים שלנו והתפקיד שלנו הוא לשמור עליהם ולהעניק להם את הכלים הדרושים לביצוע תפקידם. בדיוק כמו ברפורמת הסייעת השנייה וברפורמה לצמצום הצפיפות בכיתות, משרד האוצר נכנס מתחת לאלונקה בכדי להקל על מערכת החינוך, ההורים והילדים. למורים מגיע יותר והיום הם מקבלים יותר”.

שר החינוך נפתלי בנט: “מאז כניסתי לתפקיד רציתי שהורים יגידו לילדיהם: ״כשתגדל לך תהיה מורה״. הוראה היא שליחות ואידיאל. מורי ישראל, התחייבנו בפניכם להביא תוספת משמעותית לשכרכם – היום אנחנו מקיימים. השכר התחילי של מורה בישראל יעלה ב-20% (!) ויעמוד על 8,000 ₪. זהו זינוק ממשי בַּשכר, אשר יעזור מאוד לְמורים בתחילת דרכם. אנו נמשיך לעשות כל שנדרש על מנת להביא אנשים מוכשרים ואידאליסטים לתוך מערכת החינוך”

הממונה על השכר והסכמי עבודה, מר ערן יעקב: “הסכם זה הוא תוצאה של משא ומתן ממושך שמביא לידי ביטוי הן את האינטרסים של משרד החינוך והן את האינטרסים של עובדי ההוראה.  מדובר בהסכם טוב, שיתרום רבות לחיזוק מעמד המורה בישראל”

מנכ”ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב: “הבשורה המשמעותית של ההסכם היא הגדלת שכרו של מורה מתחיל אשר יאפשר לנו לגייס מורים צעירים ואיכותיים למערכת החינוך. אני רוצה להודות לכל שותפינו בעשייה, במיוחד ליו”ר ארגון המורים, מר רן ארז ולחברי ממשרדי החינוך והאוצר על עבודתם הקשה בדרך להגעה להסכם”.

עקרונות מוסכמים – הסכם שכר לעובדי הוראה

 1. השכר למורה בוותק 1 יגדל בשיעור של כ-19%, החל מיום 1.9.2018.
 2. הקידום בוותק לשנים 2 עד 7 יעמוד על 2% לשנה (במקום קידום הוותק הקיים היום).
 3. לכל עובדי ההוראה עליהם יחול ההסכם הקיבוצי תשולם תוספת שקלית בסכום של 480 ₪.

תשלום התוספת יבוצע על-פני ארבע שנים:

החל מיום 1.1.2018 – תשולם תוספת בסכום של 120 ₪;

החל מיום 1.1.2019 – התוספת תגדל לסכום של 220 ₪;

החל מיום 1.9.2019 – התוספת תגדל לסכום של 240 ₪;

החל מיום 1.1.2020 – התוספת תגדל לסכום של 320 ₪;

החל מיום 1.9.2020 – התוספת תגדל לסכום של 360 ₪;

החל מיום 1.1.2021 – התוספת תגדל לסכום של 440 ₪;

החל מיום 1.9.2021 – התוספת תגדל לסכום של 480 ₪.

 1. תקרת גמולי ההשתלמות לעובדי ההוראה המועסקים לפי תנאי רפורמת “עוז לתמורה” תועלה ל – 19 החל מיום 1.9.2019.
 2. מוסכם על תשלום גמול בשיעור של 6% מהשכר המשולב למספר בעלי תפקידים, עליהם יוסכם בהמשך בין הצדדים. בכל בית-ספר ימונו שלושה בעלי תפקיד מבין התפקידים האמורים. מינוי בעלי התפקידים כאמור ייפרס על פני שלוש שנים, החל מ – 1.9.2019, כך שבתחילת כל שנת לימודים בתקופה האמורה ימונה בעל תפקיד נוסף אחד בכל בית-ספר.
 3. גמול ייעוץ יוגדל ב – 3%, בשתי פעימות, ללא שינוי בכללים החלים לגבי התוספת:

2%  החל מיום 1.1.2020;

1% החל מיום 1.1.2021;

 1. יוקצה תקציב לצורך הגדלת שכר המנהלים, באופן שיסוכם בהמשך בין הצדדים. הקצאת התקציב תיעשה כדלהלן: עבור שנת הלימודים תשע”ט (החל מיום 1.9.2018) יוקצה סך של 10 מיליון ₪. החל משנת הלימודים תש”פ ואילך (החל מיום 1.9.2019) יגדל התקציב ויעמוד על סך של 20 מיליון ₪ בכל שנת לימודים.
 2. לכלל עובדי ההוראה ישולם מענק חד פעמי. סכום המענק, עבור עובד הוראה במשרה מלאה אשר הועסק במלוא התקופה שמיום 1.9.2017 עד 1.12.2017, יעמוד על 1000 ₪.
 3. לקרן הלוואות, לקרן מצוקה ולקרן ימי מחלה של ארגון המורים יוקצו סכומים חד פעמיים נוספים בסך של 4 מיליון ₪ לכל קרן. הסכומים האמורים יוקצו לכל קרן בפריסה על פני ארבע שנים, כך שבשנים 2018 – 2021, יוקצה לכל קרן, בכל שנה, סכום של 1 מיליון ₪.
 4. תקציב הקרן לקידום מקצועי יוגדל ב – 2 מיליון ₪ החל משנת 2021.
 5. ביטול כל סכסוכי העבודה.
 6. מיצוי תביעות מלא ומוחלט בכל הקשור לשכר ותנאי עבודה של עובדי ההוראה לתקופה שעד יום 28.2.2022.
 7. שקט תעשייתי בכל העניינים המוסדרים בהסכם עד ליום 28.2.2022.

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!