Chef Kobi

Birthday

״וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפות בין עיניך״

אנו שמחים להזמנכם להשתתף בחגיגת בר המצווה של בננו

רואי נ״י

שתתקיים אי״ה ביום חמישי
כד׳ כסלו תשפ״ד 7/12/2023 בשעה 18:00 באולמי לוריה
ברחוב היוגב 1, נתיבות

נשמח לראותכם
ששי ושרית דמרי דוידי

נא למלא אישור הגעה