Smiley face

חבר הכנסת, ד”ר שלמה קרעי (הליכוד) הגיש הצעת חוק המשכנתאות העוסקת בביטול עמלת הפירעון המוקדם גם על הלוואות קיימות, שתוביל לתחרות משמעותית בין הבנקים. מה אומר החוק?

 

חבר הכנסת שלמה קרעי, נציג הנגב בליכוד, הגיש השבוע את הצעת החוק הראשונה שלו במטרה לשים סוף לעושק הבנקים בנושא המשכנתאות.

”חוק המשכנתאות שלי יוצא לדרך. הצעת החוק הראשונה, למענכם” כתב קרעי בדף הפייסבוק שלו.

”הבנקים בגיבוי של בנק ישראל גובים מכל אחד ואחת מכם שיש לו משכנתא, עשרות אלפי שקלים כשאתם מעוניינים למחזר משכנתא מכל סיבה שהיא. מדובר על פגיעה אנושה בתחרות בחסות החוק והרגולטור לצערי” הסביר קרעי את החוק.

”הגעתי לכנסת קודם כל בשביל הנושא החברתי והכלכלי. ריבית כזו משמעותית על משהו שהבנקים קוראים לו “רווחים עתידיים” היא לא סבירה ואאבק לבטל אותה מול כל הבנקים וגם מול בנק ישראל ששכח כבר מזמן את תפקידו. זו הצעת החוק הראשונה שהגשתי. למענכם והיא רק ההתחלה”.

לשיטת קרעי, התחרות לא קיימת כיום בכלל לאורך חיי המשכנתא. תחרות ושוק חופשי בסופו של תהליך ולעניות דעתי גם בתחילתו יהיו במקרה הזה רק לטובת הציבור. ”עד שזה יקרה, אנחנו משלמים לבנקים מאות מיליוני שקלים בשנה בעקבות עמלה אנטי ליברלית הקבועה בחוק באופן תקדימי, כנראה כתוצאה מכשל שוק אי שם בשנות השמונים”.

 

מה אומר החוק?

פקודת הבנקאות מאפשרת כיום לבנקים לגבות תשלומי פירעון מוקדם בעת מחזור המשכנתא, המהווים לכאורה שיפוי על עלות גיוס ההון לצורך העמדת האשראי. בפועל, תשלומים אלו הפכו לעושק הלווים עבור הרווחים העתידיים שהבנק מאבד בעת המחזור ללא קשר לעלות גיוס ההון בפועל.

למעשה, כאשר לקוח נאלץ לפרוס מחדש את תשלומי המשכנתא או מעוניין בהוזלת מסלול המשכנתא כדי ליהנות מתנאים טובים יותר, המתאימים למצבו הכלכלי ולתנאי השוק, הוא נאלץ לשלם עמלת פירעון מוקדם, שיכולה להגיע לעשרות ואף למאות אלפי שקלים מעבר ליתרת קרן ההלוואה.

תשלומים אלה חוסמים את התחרות בשוק המשכנתאות ומשעבדים את הלקוח למסלול היקר הקיים מבלי יכולת להוזיל את עלויות ההלוואה. חתימה על חוזה הלוואה לדיור מול הבנק הינה למעשה סוג של הסדר כובל המגביל את התחרות בשוק המשכנתאות ומעוגן בחוק.

“הטענה שיש לשפות את הבנקים על הרווח העתידי בגין עלות גיוס ההון לצורך העמדת האשראי התאימה לתנאים הכלכליים ששררו בשנות השמונים של המאה הקודמת. אין שום הצדקה כלכלית וזו גם לא היתה כוונת המחוקק במקור, לשלם לבנקים 20 שנה קדימה רווחים עתידיים. בנק ישראל, במאבקו לטובת הבנקים, שוכח את ייעודו – שירות אזרחי ישראל ולא בנקי ישראל”.

יתירה מכך, בחודש אפריל 2019, ועדת חקירה פרלמנטרית, שקמה כדי לבחון את התנהלות בנק ישראל מול הבנקים בנושא הלווים הגדולים, הגיעה למסקנה כי “הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מתנהל מול המערכת הבנקאית כרגולטור שבוי, אשר לא פועל להרתעת מפוקחיו”.

הצעת החוק קובעת כי לבנקים לא יתאפשר לגבות עמלת פירעון מוקדם על משכנתאות מעבר לשנים עשר החודשים הראשונים מעת לקיחת המשכנתא. תיקון זה יחול מכאן ולהבא על כל פירעון מוקדם של משכנתא, כולל  משכנתאות קיימות.

יש לציין כי ח”כ קרעי יזם הצעת חוק דומה בשיתוף עם חה”כ יואב קיש בכנסת הקודמת, שכבר עברה בקריאה ראשונה וכעת הצטרף חה”כ קיש להצעה הנוכחית ויחד יבקשו להחיל על ההצעה דין רציפות.

הדבר יעודד את התחרות בשוק המשכנתאות, יוביל להוזלה משמעותית בתשלומי הדיור ויסייע למעמד הביניים, לאוכלוסיות מוחלשות ולזוגות הצעירים להתמודד עם יוקר תשלומי הדיור.

 

Smiley face

השאר תגובה