Smiley face

יצחק קמחי, בן 62 מעיד כי אתמול בהפגנה של בני העדה האתיופית בנתיבות, הוא הותקף על ידי כמה עשרות בני נוער מהעדה האתיופית

לדבריו, הוא ואשתו ניסו לעקוף את הפקק שנוצק בעקבות ההפגנה דרך שביל עפר, בני הנוער שהבחינו בו רצו אליו, וגרמו נזק לרכב.

“הם הפתחו את הדלתות של הרכב”, אומר קמחי. “איימו עליי וניסו להרביץ לי ולאשתי”. עוד ממשיך לתאר קמחי את הסיוט שעבר יחד עם אשתו. “הם שברו את השמשה האחורית של הרכב, זרקו אבנים על האוטו, וכל זה בגלל שניסינו לעבור את הפקק”.

הרכב שבו היו הזוג קמחי
Smiley face

Leave a Reply