Smiley face

השבוע ביום שלישי התקיים במועדון ‘לכל קוראיו’ לנוער וצעירים חרדים כנס כללי ל-15 פעילים מטעם המשרד לביטחון פנים במגזר החרדי הפועלים בקהילה החרדית עם ילדים ונוער מסיכון לסיכוי, מטעם עיריית נתיבות והרשות הלאומית לביטחון קהילתי בניהולה של הגב’ ביטון חג’בי חגית

הכנס התקיים במעמד ראש העירייה מר יחיאל זוהר, מ”מ ראש העיר מעלימי יעקב, ראש מנהל החינוך מר אבי אלישע, ראש צוות עו”ס רווחה גב’ שרית בלילטי, ראש משרד חקירות ומודיעין ממשטרת נתיבות חגית בן שאנן, מנהל ארצי מערך התנדבות פעילים חרדים מהבט”פ אורן נחמיה, מפקח מחוזי של מערך ההתנדבות החרדית עומר שהם, שיינפלד ישראל מעמותת חברים, מנהל מחוז דרום עמותת חברים והרכזים הרב אלבז מרדכי מנהל מועדון ‘לכל קוראיו’ לנוער וצעירים חרדים והרב משה חברוני מנהל ארגון ‘יד אליעזר’ הנותן מענה של חונכות לילדים חרדים.

השיח בכנס עסק בנושאים מגוונים הנוגעים לתחום פעילותם במסגרת ההתנדבות.

המתנדבים קיבלו מידע חיוני באשר לחוק הנוער וחובת דיווח, דגשים בעבודה מול ילדים ונוער בסיכון  וממשקי עבודה מול מערכת החינוך.

בנוסף, בערב זה נחנך שלט הכניסה למועדון הנוער וצעירים חרדי לכל קוראיו. המגלם את שיתופי הפעולה העירוניים הרחבים הניתנים לנוער וצעירים.

מועדון ‘לכל קוראיו’ מספק מענה לנוער חרדי בסיכון מטעם עיריית נתיבות והרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשך  כל ימות השבוע באיוש מתנדבים חרדים ובשת”פ עם הרווחה המעבים את הפעילות במועדון על ידי שני מדריכי נוח”מ בימים ראשון ורביעי. ומתן מענה לצעירים חרדים.

מנהל המערך הארצי להתנדבות מטעם הבט”פ, אורן נחמיה הדגיש את חשיבות הפעילות הענפה של המתנדבים בעיר וזקף זאת לזכות שיתופי הפעולה המתקיימים בין גורמים ברשות לקהילה החרדית.

ראש העירייה, מר יחיאל זוהר הביע את הערכתו הרבה לפעילות המתנדבים והצהיר על הכוונות המשותפות להרחיב את מערך השירות הניתן בקהילה החרדית.

Smiley face

השאר תגובה