Smiley face

בלון חשוד מחובר לחוט אותר היום בחממות של אחד היישובים במועצה האזורית שדות נגב. לאחר בדיקה נראה כי מדובר בבלון מטראולוגי שהגיע מעזה כנראה עם כיתוב בערבית.

Smiley face

השאר תגובה