Smiley face

67% הצבעה שהם 15,332 תושבים בעלי זכאות הצבעה מימשו את חובתם הדמוקרטית

שעתיים לפני סגירת הקלפיות אלו הם השעות הקריטיות בהם תושבים רבים יוצאים להצביע. יש הסבורים כי אלו הם שעות ההכרעה של הבחירות.
הנתונים עד כה מראים כי 15,332 שהם 67% הצביעו בקלפיות.
נתון זה מראה על עלייה של 5.7% ביחס לאותה השעה בבחירות 2013, מה שמראה כי אחוזי ההצבעה צפויים להיות גבוהים יותר מבחירות 2013 שעמדו בסיום ספירת הקולות על  83%.

מה במטה?

במטה של פרץ סבורים כי הקרב צמוד אך במטה של זוהר רגועים כיוון שלשיטתם התומכים שלהם הגיעו להצביע. מנגד, אומרים במטה כי הם לא מוותרים על כל קול.

סקרנים לדעת מה יהיו תוצאות הבחירות?

באפליקציה תוכלו להתעדכן בתוצאות בזמן אמת.

 

Smiley face

השאר תגובה