Smiley face

קמפיין המפלגה החרדית עלה שלב היום כאשר פוזרו לכל עבר פרסומים חדשים במטרה להחזיר את כל קהל בוחריהם אליהם

בדפים שחולקו היום בעיר נתיבות, מפלגת שס”ג עולה להתקפה נגד אלו מקרב ציבור בוחריהם שלא מקשיבים לרבני הקהילה בעיר.

המפלגה שרק בשבוע שעבר ערכה כנס תמיכה גדול בחסות כל רבני הקהילה ובהשתתפות נשיא מועצת חכמי תורה, הרב שלום כהן, בה נאמר כי כל רבני הקהילה מאוחדים לבחור בשס”ג למועצה וביחיאל זוהר לראשות.

המפלגה מתמודדת כזכור עם 2 מפלגות נוספות על אותו קהל: קהילות בראשות עמי בלחדב ושלום רוחם, ומפלגת אחדות ביחד של יוסף שריקי וישראל חניה.

 

בין השאר, הופצו הדברים הבאים:

 

Smiley face

השאר תגובה